To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utveckling av samhällsind… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utveckling av samhällsindikatorer för näringsutsläpp till havet

Report
Authors Eva-Lotta Sundblad
Are Vallin
Anders Grimvall
Lena Gipperth
Sverker Molander
Publication year 2014
Published at Swedish Institute for the Marine Environment
Language en
Links havsmiljoinstitutet.se/publikatione...
Subject categories Marine ecology, Social Sciences Interdisciplinary

Abstract

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) gav under hösten 2013 ett uppdrag till Havsmiljöinstitutet att i ett projekt ta fram tänkbara indikatorer för beteenden i samhället som påverkar fosfor- och kvävebelastningen i havet, samt att ta fram ett utkast till generell arbetsgång för utveckling av havsmiljörelaterade samhällsindikatorer. Projektets allmänna syfte var att skapa underlag för styrmedel mot övergödningen i havsmiljön.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?