To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Medieutveckling: Medieeko… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Medieutveckling: Medieekonomi 2016

Report
Authors Jonas Ohlsson
ISBN 978-91-980489-9-5
Publisher Myndigheten för press, radio och tv
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Nordicom (2013-)
Language sv
Links mprt.se/Documents/Publikationer/Med...
Subject categories Media and Communications, Economics and Business

Abstract

I denna rapport, som ersätter de tidigare rapporterna Dagspressens ekonomi och delvis Medieutveckling, strävar vi efter att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen. Rapporten bygger huvudsakligen på analyser av medieföretagens bokslut för 2015 års verksamhetsår. Uppgifter om den svenska annonsmarknadens utveckling kommer från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och från Tidningsutgivarna (TU). Statistik om tidningsföretagens upplagor har om inte annat anges inhämtats från TS Mediefakta (TS). Uppgifter om svenskarnas mediekonsumtion och medieinnehav kommer huvudsakligen från Nordicom-Sveriges Mediebarometer samt från MMS och TNS Sifo. Medieekonomi är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet. Den bygger vidare på de tidsserier som Presstödsnämnden tog fram och detta blir den 40:e redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Dessutom redovisas de största svenska radio- och tv-företagens ekonomi för att göra analysen mer heltäckande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?