To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fokusgrupper… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fokusgrupper

Textbook
Authors Synneve Dahlin-Ivanoff
Kristina Holmgren
ISBN 978-91-44-10113-2
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Health and Rehabilitation
Centre for Ageing and Health (Agecap)
Language sv
Subject categories Health Sciences

Abstract

Fokusgrupper kan definieras som grupper där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller ett tema. Fokusgruppsmetoden ger kunskap som är baserad på kollektiva erfarenheter och på den kollektiva förståelse som växer fram i gruppdiskussionerna. Den här boken ger både teoretiska och praktiska perspektiv på fokusgruppsmetoden. I första kapitlet beskrivs de metodologiska kriterier och tillvägagångssätt som metoden kunskapsteoretiskt vilar på. Sedan följer en praktisk genomgång av planering, genomförande och analys av fokusgrupper. Avslutningsvis tar författarna upp metodens styrkor och svagheter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?