To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Handelns digitalisering o… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Handelns digitalisering och förändrade affärer

Report
Authors Anna Jonsson
Niklas Egels-Zandén
Johan Hagberg
Catrin Lammgård
Malin Sundström
ISBN 978-91-86508-42-5
Publisher Handelsrådet
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Centre for Retailing
Centre for Business in Society
Department of Business Administration, Management & Organisation
Department of Business Administration, Industrial and Financial Management & Logistics
Department of Business Administration, Marketing Group
Language sv
Links handelsradet.se/wp-content/uploads/...
https://gup.ub.gu.se/file/206935
Keywords detaljhandel, digitalisering, affärsmodeller, affärer
Subject categories Business Administration

Abstract

Syftet med studien var att utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar handelns affärer både i termer av hur handelsföretag gör affärer och hur den fysiska butiken – affären – påverkas. Projektet har haft följande övergripande forskningsfrågor: (1) Hur förändras handelns affärsmodeller av digitaliseringen och vilka förändringar ger de upphov till för den fysiska butiken? (2) Hur påverkar dessa (o)förändrade affärsmodeller handelns möjligheter till värdeskapande för konsumenter och samhället i övrigt? (3) Hur kan förändrade möjligheter till värdeskapande tillvaratas av handelns företag och medarbetare? Studien, baserad på intervjuer och observationer av åtta detaljhandelsföretag som representerar olika branscher och storlek, har genomförts i tre delprojekt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?