To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Litar vi på medierna?… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Litar vi på medierna?

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Lennart Weibull
Published in Larmar och gör sig till
Pages 97-112
ISBN 978-91-89-673-39-7
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 97-112
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1649/164901...
Keywords medieförtroende, medier, sanningssyn, nyhetsrapportering, SOM-undersökningen, medborgarpanelen, mellanmänsklig tillit
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

Det här kapitlet fokuserar frågan om människors förtroende för nyhetsmedier och deras innehåll. Forskning har visat att förtroendenivåerna har legat relativt stabilt under 2000-talet, både för medier som samhällsinstitution och för enskilda medieföretag. Trots det pågår en intensiv debatt om en förmodat pågående förtroendekris. Och kanske finns det visst fog för oron. Det tyder åtminstone några av resultaten i det här kapitlet på. För när förtroendet bryts ned på olika ämnesområden framträder betydande skillnader i förtroendenivåerna beroende på vad nyhetsrapporteringen handlar om. Graden av mellanmänsklig tillit och partisympati är två centrala förklaringsfaktorer till dessa skillnader. Men även synen på sanning spelar roll för hur stort eller litet förtroende människor känner för nyhetsrapporteringen. Analysen baseras på resultat från den nationella SOM-undersökningen och Medborgarpanelen, vilka båda drivs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?