To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

En brokig gemenskap… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En brokig gemenskap

Edited book
Authors Ulrika Andersson
Annika Bergström
ISBN 978-91-89673-40-3
Publisher SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords SOM-institutet, den västsvenska SOM-undersökningen 2016, arbetslivsstudier, arbetsliv, välbefinnande, regional arbetsmarknad, gemenskap, tillhörighet, samhällsförtroende, förtroende, mellanmänsklig tillit, segregation, social tillit, kollektiv konsumtion, gräsrotslobbyism, medborgardialog, infrastruktur, kulturvanor, kulturliv, mångkultur, morgontidningsläsning, morgonpress, tidningsvanor, nyhetsvanor, politikerförtroende, politikerkännedom, kommunpolitiker
Subject categories Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology), Work Sciences, Social Sciences Interdisciplinary, Other Social Sciences, Library and information science, Human Aspects of ICT, Media Studies, Media and Communications, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Public Administration Studies, Political Science, Other Humanities

Abstract

En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?