To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Profession möter manageme… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Profession möter management. Den journalistiska värdegrundens förhandling på svenska morgontidningar.

Book
Authors Ulrika Andersson
Amanda Waldenström
Jenny Wiik
ISBN 9789188212672
ISSN 1101-4652
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207308
Keywords redaktionellt ledarskap, journalistiskt arbete, tidningsredaktioner, journalistisk värdegrund, redaktionell praktik, autonomi, kommersialism, publikanpassning, dagspress, lokala morgontidningar, organisatorisk professionalism, yrkesprofessionalism, organizational professionalism, occupational professionalism, nyhetsarbete, kommersialisering, yrkesidentitet, journalistiska ideal, management, managerialism, managementdiskurs, journalistikforskning, journalism studies, journalism practice
Subject categories Media and Communications, Media Studies, Work Sciences

Abstract

Villkoren för redaktionellt ledarskap och journalistiskt arbete har genomgått omfattande förändringar under 2000-talet. Omstruktureringar, neddragningar och nya samarbetsformer har inneburit stora utmaningar för många tidningsredaktioner. I spåren av denna omvandling har också följt en allt tydligare managementdiskurs, där styrning, effektivitet och mätbarhet utgör centrala beståndsdelar. Frågor har väckts om hur den journalistiska värdegrunden och autonomin egentligen påverkas av ökad styrning på redaktionen. Boken Profession möter management söker ta ett samlat grepp om situationen på svenska morgontidningar. Genom intervjuer med redaktionernas medarbetare studeras hur dessa upplever samspelet mellan styrning och autonomi i det dagliga arbetet. I fokus ligger förhandlingen om den journalistiska värdegrunden och hur förhandlingen rent praktiskt tar sig uttryck på redaktionen. Tre centrala teman urskiljs i studiens resultat: de kommersiella drivkrafternas ökade betydelse för det redaktionella arbetet; den yttre och den inre förhandlingen mellan professionella ideal och redaktionell praktik; samt, den villkorade autonomin. Bokens författare är docent Ulrika Andersson, filosofie master Amanda Waldenström och docent Jenny Wiik – samtliga verksamma vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?