To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ö-varvet 100 år 1916 – 20… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ö-varvet 100 år 1916 – 2016

Book
Authors Lennart Bornmalm
Andreas Ingvarsson
Krister Bång
Lars Carlsson
ISBN 978-91-86687-42-7
Publisher Breakwater Publishing
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of marine sciences
Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.breakwater.se
Keywords Skeppsvarv, Mekanisk verkstad, Upphalningsslip, Fiske
Subject categories History of technology and industry, History of Technology, Settlement studies, Work Sciences

Abstract

Nittonhundratalet är det århundrade som i allmänhet karaktäriseras av stora framsteg inom det tekniska området, vilket bidragit till att omfattande innovationer gjorts. Även fiskerinäringen har förändrats påtagligt under de senaste hundra åren jämfört med tidigare. Fiskebåtarna motoriserades och förbättrades både när det gäller större och bättre fiskeredskap och effektiv elektronik, där framför allt sofistikerade akustiska fiskletningsinstrument har revolutionerat fisket. Under perioden fram till och med andra världskriget expanderade den havsgående motoriserade fiskeflottan. Genom denna utbyggnad följde också en helt ny industri i skärgården, nämligen båtvarv, slipanläggningar och mekaniska verkstäder. Det var närheten till Göteborg och möjligheten att få avsättning för stora kvantiteter färsk fisk som bidrog till att fiskerinäringen expanderade i detta område. Huvudsakligen ökade den motoriserade fiskeflottan i Göteborgs norra och södra skärgård, där fiskesamhällena inom Öckerö kommun blev de viktigaste. Dessa fiskelag började tidigt bedriva fiske i Nordsjön. Stora fiskeflottor växte fram i samhällena och snart blev det efterfrågan på egna varvsanläggningar på de större öarna inom kommunen. På Öckerö anlades tidigt en enkel slipanläggning med smedja. Genom motoriseringen ökade efterfrågan på mekaniskt arbete och goda kunskaper om motorer. Ernst Backman, som var utbildad både i ekonomi och motorkunskap, flyttade till Öckerö 1916 och blev verksam vid den lokala slipen. Han vann snabbt stort förtroende bland befolkningen inte enbart inom Öckerö kommun utan längs hela västkusten och efter några år lät han bygga ut slipanläggningen och den mekaniska verkstaden. Öckerö blev med tiden en av de mest varvstäta kommunerna i Sverige. Här fanns båtvarv på sex av tio bebodda öar. Hälsö och Öckerö hade till och med två anläggningar vardera. Detta berodde på att fiskerinäringen inom kommunen var mycket expansiv under 1900-talets första hälft. Perioden mellan 1945 och 1965 var troligen den ekonomiskt mest betydelsefulla under hela 1900-talet. Sillbeståndet i Nordsjön hade under kriget ökat mycket kraftigt och fångstkvantiteterna steg för varje år. I slutet av 1960-talet minskade dock tillgången på sill påtagligt med lägre förtjänster som följd. Detta medförde att fiskerinäringen fick avsevärt färre utövare och fiskeflottan reducerades märkbart under senare delen av 1900-talet. Följaktligen minskade då behovet av fiskebåtsvarv och mekaniska verkstäder i skärgården, vilka lagt ned eller övergått till annan verksamhet. Fiskerinäringens omstrukturering under senare år har inneburit färre men i många fall större enheter. Idag är Ö-varvet ett modernt skeppsvarv med specialitet på tonnage upp till 1 000 ton och en av få kvarvarande varvsanläggningar längs kusten. I föreliggande bok berättas om Ö-varvet och dess intressanta och mångskiftande historia.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?