To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Begreppsliggörande av spe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Begreppsliggörande av specifikt undervisningsinnehåll

Conference contribution
Authors Pernilla Ahlstrand
Published in Konferensprogram
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://www.hkr.se/globalassets/avd...
Subject categories

Abstract

Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet är att gemensamt formulera kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete i teaterämnet på gymnasiet, där begreppet samspel fokuseras. Utgångspunkten är att kvaliteter som underlag för planering av undervisning, återkoppling och värdering/bedömning av arbetet behöver utvecklas i nära relation med pågående undervisning och det innehåll som är i fokus. Lärare och elever har gemensamt arbetat med praktiska övningar utifrån syftet att fördjupa förståelsen för begreppet samspel och identifiera kvaliteter i ett gestaltande arbete som därefter används i relation till undervisning och genomförande av olika uppgifter samt vid värdering av arbetet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?