To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Personcentrerad vård på m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Personcentrerad vård på mediernas dagordning

Journal article
Authors Ann-Sofie Magnusson
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 95
Issue 1
Pages 53-61
ISSN 0037-833X
Publication year 2018
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 53-61
Language sv
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords Personcentrerad vård; dagordningsforskning; medieagenda
Subject categories Media and Communications, Health Sciences

Abstract

I artikeln undersöks förekomst av personcentrerad vård i svenska medier och detta jämförs med andra begrepp som lyfter den unika individen och personens ställning i mötet med hälso- och sjukvård. En utgångspunkt är att människor kan komma i kontakt med samhällsfrågor genom egen erfarenhet, andras berättelser eller via medierna. En annan är att medier påverkar människor genom vilka samhällsfrågor som kommer upp på dagordningen. De samhällsfrågor som kommer på mediernas dagordning tenderar människor att se som viktiga. Resultaten, som bygger på förekomst i databasen Mediearkivet/Retriever, visar att personcentrerad vård förekommer första gången 2009 och sedan har ökat i förekomst såväl i tryckt press som på svensk webb. Effekter undersöks inte men diskuteras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?