To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Polariserat förtroende fö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Polariserat förtroende för nyhetsrapporteringom brottslighet och invandring

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Fejk, filter och faktaresistens - hotar sociala medier demokratin?
Pages 136-172
ISBN 978-91-983566-7-0
Publisher Institutet för mediestudier
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 136-172
Language sv
Links mediestudier.se/wp-content/uploads/...
Keywords medieförtroende, misstro, polarisering, nyhetsmedier, nyhetsbevakning, SOM-undersökningen, sjukvårdsbevakning, nyhetsrapportering, invandringsfrågan, brottslighet
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

De senaste åren har det pågått en intensiv debatt om en förmodat pågående förtroendekris för svenska medier. Forskning visar dock att medieförtroendet har legat stabilt under hela 2000-talet, både för medier som samhällsinstitution och för enskilda medieföretag. I vissa fall har förtroendet till och med ökat. Störst förtroende hyser den svenska allmänheten för public service-medierna. Lägst är förtroendet för kommersiella radio- och tv-kanaler. Men kanske finns det trots den övergripande stabiliteten ändå visst fog för oron om en förtroendekris. Det tyder åtminstone några av resultaten i det här kapitlet på. För när den samlade förtroendebedömningen bryts ner i mindre delar visar det sig finnas stora skillnader både i bedömningen av olika ämnesområden och i differensen mellan olika samhällsgruppers förtroendenivåer. 2017 är det, i likhet med föregående år, mediernas bevakning av sjukvården som hamnar i toppen, medan bevakningen av brottslighet och invandring hamnar i botten. Förtroendet för olika bevakningsområden ligger i de flesta fall på samma nivåer som 2016, vilket tyder på en hög stabilitet i allmänhetens bedömningar. Möjligen kan noteras viss en rörelse i förtroendet för invandringsbevakningen, även om det är en marginell sådan. Desto tydligare är däremot att förtroendet för mediernas nyhetsbevakning är starkt partipolitiserat, i synnerhet i förtroendet för brottsligheten och invandringen. Det är också fortsatt graden av mellanmänsklig tillit som tillsammans med partisympati utgör viktiga förklaringsfaktorer i sammanhanget. Resultaten som presenteras i kapitlet är hämtade från de nationella SOM-undersökningarna, vilka genomförts vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet.1 Den övergripande fråga som analyserna utgår från handlar om människor förtroende för svenska medier. Inledningsvis fokuseras den mer generella upplevelsen av svenska mediers tillförlitlighet och opartiskhet. Därefter analyseras förtroendet för olika medier samt förtroendet för mediernas nyhetsbevakning inom ett antal specifika områden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?