To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sprickor i fasaden (inled… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sprickor i fasaden (inledningskapitel)

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Anders Carlander
Elina Lindgren
Maria Oskarson
Published in Sprickor i fasaden
Pages 11-40
ISBN 978-91-89673-42-5
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs iniversitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 11-40
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/169...
Keywords SOM-institutet, nationella SOM-undersökningen, samhällsopinion, medievanor, nyhetsvanor, mellanmänsklig tillit, polarisering, samhällsoro, främlingsfientlighet, sprickor i fasaden, samhällsförtroende
Subject categories Political Science, Media and Communications, Other Social Sciences, Educational Sciences

Abstract

Det råder på sina håll en oro och ett mörker i debatten och föreställningarna om samhällets tillstånd. Bilder målas av en värld av kollapsande system och spruckna fasader, där de folkvalda fattar beslut som utarmar människors trygghet och livsvillkor. Det talas om det förljugna etablissemanget, om politisk korrekthet som ödelägger och förstör. Andra ser hur antidemokratiska krafter, likt början av förra seklet, växer sig större och tar allt mer plats på gator och torg. Somliga beskriver en demokrati i kris, om obönhörligt växande sprickbildningar i samhällsbygget. Och i spåren av dessa skeenden berättas hur otrygghetens och rädslans landskap breder ut sig. Världen som vi en gång kände den tycks långsamt glida ur våra händer. Den välputsade fasaden spricker. Samtidigt finns indikationer på att beskrivningen av samhällets förestående krackelering har chimäriska drag, en illusion framvuxen i en tid då det som tidigare varit etablerade normer och ideal på olika sätt utmanas och ifrågasätts. Kanhända är det så att samhällets palett skiftar i långt fler nyanser än mörkaste grått? Kanhända spirar det mitt ibland oss en värld fylld av möjligheter och förutsättningar för människor att leva, bo och utvecklas – tillsammans och sida vid sida? För i konstrast till bilden av samhällets rämnande grundvalar, kan skymtas skriftningar i den gemensamma värdegrunden i riktning mot ökad tolerans, öppenhet och jämlikhet. Kanske är dessa skiftningar tecken på att det förekommer en hel del sprickor också i föreställningen om den spruckna fasaden? Sprickor i fasaden är den sjuttioandra forskarantologin från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Titeln refererar till den sprickbildning i samhällsbygget som på olika håll har lyfts fram i den allmänna debatten. En del av de frågor som analyseras i boken påvisar också tydliga sprickor och polariseringstendenser – inte sällan i frågor som sträcker sig bortom den klassiska vänsterhögerdimensionen. Det är inte längre bara frågor som rör skatter, välfärdsstatens finansiering eller förhållandet mellan offentligt och privat som står för den största sprickbildningen. I många fall handlar det också om sociala och kulturella frågor som skapar skiljelinjer i befolkningen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?