To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Polariserat medieförtroen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Polariserat medieförtroende

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Lennart Weibull
Published in Sprickor i fasaden
Pages 71-92
ISBN 978-91-89673-42-5
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 71-92
Language en
Links https://som.gu.se/digitalAssets/169...
Keywords medieförtroende, polarisering, public service, kvällstidningar, förtroendemönster, åsiktsideologi
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

Det här kapitlet fokuserar på den övergripande frågan hur stort förtroende människor har för medierna och hur förtroendet har förändrats över tid. Resultatet pekar mot fortsatt stabila förtroendenivåer med avseende på medier som institutioner och som organisationer, åtminstone på övergripande nivå. Störst är förtroendet för radio-tv, då specifikt för public servicemedierna. Lägst är förtroendet för kvällstidningarna. Under ytan kan dock skönjas en successiv polarisering i förtroendet för de traditionella medierna, framför allt för public service. Å ena sidan har det skett en åldersförskjutning, där förtroendet bland de yngre har minskat samtidigt som det har ökat något bland de äldre. Å andra sidan har de partipolitiska skillnaderna i synen på förtroendet ökat, där förtroendet bland dem som betraktar sig som ideologiskt till höger har minskat.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?