To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Remissyttrande: Sveriges … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Remissyttrande: Sveriges nationella havsplaner 2018

Other
Authors Andrea Morf
Andreas Skriver Hansen
Lena Gipperth
Andrea Belgrano
David Langlet
Mats Lindegarth
Marie Stenseke
Kajsa Tönnesson
Johan Wikner
Sofia Wikström
Publisher Havsmiljöinstitutet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of marine sciences
Department of Economy and Society, Unit for Human Geography
Department of Law
Swedish Institute for the Marine Environment
Language sv
Keywords Remissvar, havsplanering, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet
Subject categories Human Geography, Environmental Sciences, Water in nature and society

Abstract

Havsmiljöinstitutet lämnar härmed synpunkter på dokumenten Förslag till Havsplan, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt Hållbarhetsbedömning (HB) för havsplanområdena Bottenviken, Östersjön och Västerhavet, utarbetade av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Havsmiljöinstitutets (och ingående universitets) experter har tolkat sin uppgift bredare än att svara på remissfrågorna om planernas innehåll och kunskapsbas. Institutet kommenterar ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv följande: 1. rollen som akademin och institutet har spelat i havsplaneringen hittills, 2. kust- och havsplanerings¬systemet och processen, samt 3. dokumenten och kunskapsbasen. Här ingår förslag hur allt kunde utvecklas vidare, inklusive Institutets egen roll som länk mellan forskning och förvaltning, både på kortare och längre sikt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?