To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den speciella situationen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den speciella situationen för ensamkommande barn i skolan

Chapter in book
Authors Live Stretmo
Charlotte Melander
Published in Kästen-Ebeling, Gilda och Otterup, Tore (red.) En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever
Pages 125-152
ISBN 978-91-44-12397-4
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Social Work
Pages 125-152
Language sv
Keywords Ensamkommande barn och ungdomar, mottagande, skola, introduktionsutbildning
Subject categories Educational Sciences, Social welfare/social pedagogics, Social Work, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology), International Migration and Ethnic Relations

Abstract

Detta kapitel omhandlar ensamkommande barns situation i svensk skola. Här fokuseras hur lärare som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar uppfattar sitt arbete och hur de konstruerar ensamkommande barn som en speciell grupp i skolan, men också hur ensamkommande barn själva talar om en god undervisning eller en god skolsituation. Diskussionen kretsar kring vilket stöd för lärande och utveckling lärarna anser kan tillgodoses inom skolans befintliga ramar och vilka behov som kan tänkas vara specifika för just denna grupp av nyanlända barn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?