To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

De estetiska ämnenas dida… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

De estetiska ämnenas didaktik Utmaningar, processer och protester

Edited book
Authors Pernilla Ahlstrand
ISBN 978-91-7635-063-8
Publisher Stockholm University Press
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://www.stockholmuniversitypres...
Keywords teater, gymnasiet, praktisk kunskap, tyst kunskap
Subject categories Arts, Pedagogical Work, Learning

Abstract

Det finns en risk att de estetiska ämnenas särart undermineras i och med den teoretisering/det språkliggörande av ämnena som skett i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan . När jag arbetade som teaterlärare på gymnasiet brottades jag med att låta eleverna arbeta med ämnets kärnverksamhet som till största del tar sig praktiska uttryck samtidigt som kunskapskraven kan tolkas som en teoretisering/ett språkliggörande av ämnet. Kraven formuleras till övervägande del som att kunna ”beskriva, redogöra och diskutera” i en kurs som fått namnet Scenisk gestaltning 1. De skrivningar som främst rör gestaltandet (gestaltar, kommunicerar och samarbetar) utgör tre av åtta skrivningar i kunskapskraven. I den innehållsliga beskrivningen av ämnets syfte är däremot ämnets kärnverksamhet mer framträdande där formuleringar av gestaltning kan knytas till hela den innehållsliga beskrivningen. Skillnaden i skrivningarna kan förklaras utifrån att kunskapskraven har formulerats som värdeord som ska vara av liknande karaktär inom alla program på gymnasieskolan. Vad gör det med ett ämne om det ämnesspecifika inte får utrymme och hur kan läraren hantera det? Dessutom finns det i formuleringarna av kunskapskraven en fara för styrning av undervisningens innehåll som är olycklig.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?