To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svenska nyhetsvanor … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svenska nyhetsvanor

Report
Authors Ulrika Andersson
ISBN 978-91-983978-6-4
Publisher Myndigheten för press, radio och tv
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Links https://www.mprt.se/Documents/Publi...
Keywords medievanor, nyhetsvanor, nyheter, nyhetsutbud, medieutbud, Dagspresskollegiet, SOM-institutet, den nationella SOM-undersökningen
Subject categories Media and Communications, Media Studies

Abstract

I rapporten Svenska nyhetsvanor 2018 konstateras det att svenskarna är ett nyhetsintresserat folk. Tillgången till nyheter har aldrig tidigare varit så omfattande som den är nu. Det gäller inte minst det utbud som erbjuds via internet och mobila appar. Aldrig förr har det funnits så mycket att välja på för den som är intresserade av nyheter och aldrig förr har det varit så enkelt att välja bort etablerade medierna för att välja utifrån personliga referensramar. Resultatet av den strukturomvandlingen syns bland annat i den generella nyhetsanvändningen, där digitala plattformar har kommit att få en allt mer central roll. Valet av nyhetsmedier och plattformar varierar stort mellan olika grupper i samhället. Den plattform som på kort tid slagit igenom allra snabbast är sociala medier. Fyra av fem svenskar tar del av nyheter via sociala medier minst tre av veckans dagar. Det regelbundna papperstidningsläsandet har minskat kraftigt i alla grupper samtidigt har nyhetsanvändning på nätet blivit etablerat, särskilt bland unga och yngre medelålders. Förändringens omfattning skiftar dock, både mellan olika medier och mellan olika grupper i samhället. Läs mer om hur den skiftar i den rapport Ulrika Andersson, docent och forskare vid SOM-institutet, skrivit på uppdrag av myndigheten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?