To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bedömning och bedömningsf… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bedömning och bedömningsformer av konstnärliga uttryck och gestaltande redovisningar

Conference contribution
Authors Ninnie Andersson
Pernilla Ahlstrand
Peter Hasselskog
Published in Konferensprogram och abstrakt
Publication year 2018
Published at School of Design and Crafts
Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://hsm.gu.se/digitalAssets/170...
Keywords bedömning, undervisning, estetiska ämnen, gestaltning, teater, dans, slöjd
Subject categories Pedagogical Work, Didactics, Pedagogy, Educational Sciences

Abstract

En av de konstnärliga och estetiska ämnenas särarter och gemensamma utgångspunkter är att en konstnärlig produkt, till exempel ett slöjdföremål, en dans- eller teaterföreställning, ett musikstycke, föregås av en konstnärlig process. Det innebär att gestaltande uttryck ska värderas både i relation till process och produkt. Inom de olika (lärar-och konstnärliga-) utbildningarna på HDK, HSM och Valand vid konstnärliga fakulteten, GU, utmanas lärare i att bedöma en sådan process, och i vissa fall ett slutresultat. Dessutom ska mål, former för bedömning och betygskriterier formuleras i kursplaner, och följas vid bedömningen. Tidigare forskning har problematiserat lärares svårigheter att verbalisera och artikulera grunder för bedömning och kvalitativa aspekter av ett kunnande (jfr Ahlstrand 2014, 2015, 2016; Andersson 2016; Andersson och Ferm Thorgersen 2015; Carlgren, Ahlstrand, Björkholm, Nyberg 2015; Hasselskog 2010; Sadler 2010, 2013; Zandén 2010; Zandén & Ferm Thorgersen 2015) I våra respektive avhandlingar och i vår fortsatta forskning är lärandeteoretiska-, kunskapsteoretiska perspektiv, bedömningsfrågor och ämnesdidaktiska problemställningar framträdande. Med utgångspunkt i presentation av ett kommande projekt som syftar till att etablera ett nätverk gällande Bedömning och bedömningsformer i utbildningar på konstnärlig fakultet så kommer nämnda områden att diskuteras utifrån möjligheter och utmaningar i relation till estetiska ämnen i lärarutbildning generellt och till konferensens tema; Kropp, plats, rum specifikt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?