To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Samhällsengagemang viktig… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Samhällsengagemang viktigt för att unga ska ta del av nyheter

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Mediestudiers årsbok 2018
Pages 143-163
ISBN 978-91-983566-9-4
Publisher Institutet för mediestudier
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 143-163
Language en
Keywords Nyhetsvanor, medievanor, sociala medier, dagspress, radio, tv, samhällsförtroende, samhällsengagemang, samhällsintresse, SOM-institutet, SOM-undersökningen, Dagspresskollegiet
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

Människors samhällsengagemang spelar stor roll för nyhetsvanorna. Ett stor intresse för politik och samhällsfrågor bidrar ofta till en mer frekvent nyhetsanvändning. Så var det före digitaliseringens stora genomslag, och så förhåller det sig även nu. Samhällsengagemangets betydelse för nyhetsanvändningen skiljer dock mellan olika samhällsgrupper. Analyserna i det här kapitlet visar att graden av engagemang är särskilt betydelsefullt för unga vuxna, där skillnaden mellan gruppen med litet samhällsengagemang och gruppen med stort samhällsengagemang är påtagligt större jämfört med hur det ser ut i övriga åldersgrupper. Samtidigt pekar resultaten mot att sambandet mellan unga vuxnas samhällsengagemang och deras nyhetsvanor inte gäller för alla medier. Skillnaderna framträder framför allt när det gäller public servicemedier och morgon tidningar, men däremot inte för nyhetskonsumtion i sociala medier. Möjligheten att ta del av nyheter i sociala medier tycks därmed bidra till att jämna ut skillnader mellan olika grupper av unga. Kapitlets analyser tar sin empiriska utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen som sedan mitten av 1980-talet har ställt frågor om allmänhetens användning av nyhetsmedier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?