To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att ge plats. Kulturarvss… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser

Book
Authors Ingrid Martins Holmberg
Katarina Saltzman
Sarah Andersson
ISBN 978-91-7061-282-4
ISSN 1101-3303
Publisher Makadam förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Conservation
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207692
Keywords kulturarvsförvaltning, nationella minoriteter, kulturlandskapets historia, kritiska kulturavsstudier
Subject categories Ethnology, International Migration and Ethnic Relations, Settlement studies, Cultural Studies

Abstract

Sveriges nationella minoritetsgrupper har under lång tid använt och format platser, och satt avtryck i såväl minnen och berättel­ser, som i själva den fysiska miljön. Vad vet vi om dessa avtryck? Hur ser de ut, och vilka har kunskap om dem? Den kunskap och kännedom om kulturlandskapets historia som kulturarvssektorns medarbetare besitter, kan betraktas som ett nyckelverktyg för reflektioner kring vilken historia och vilket platsrelaterat kulturarv som tillåts framträda. I denna publi­kation presenteras en undersökning av hur den svenska kulturarvssektorns medarbetare förhåller sig till de historiska platser som kan relateras till sverigefinnar, tornedalingar, samer och judar, det vill säga till fyra av de fem svenska nationella mi­noritetsgrupperna. Den nationella minoritetsgruppen romer var i fokus för en tidigare studie. Vi har också samtalat med repre­sentanter för respektive minoritetsgrupp. Den bild som framträder är mångfacetterad. På en generell nivå framträder dels en tydlig skillnad mellan hur de olika minoritetsgruppernas historiska platser har uppmärksammats, dels att kulturarvssek­torns kunskap och engagemang har olika intensitet och karaktär i olika delar av landet. Idag saknas översikter över hur de natio­nella minoritetsgruppernas spår i landskapet egentligen ser ut, och hur de kan benämnas, förstås och hanteras, liksom hur de skulle kunna bidra till en uppdaterad förståelse av kulturland­skapet. Och frågan kvarstår: Hur kan de nationella minoriteter­ ´na på allvar, och på sina egna villkor, ges plats i bilden av det svenska landskapet och kulturarvet?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?