To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hus mot himlen - Hållbar … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hus mot himlen - Hållbar hybris?

Edited book
Authors Gabriella Olshammar
Krister Olsson
Björn Siesjö
ISBN 978-91-7843-521-0
Publisher Bokförlaget Arena
Place of publication Malmö
Publication year 2018
Published at Department of Conservation
Language sv
Keywords Höghus, skyskrapor, stadsbild, närklimat, stadsbyggnadsdebatt
Subject categories Building engineering, Social Sciences Interdisciplinary, Ethnology, Architecture

Abstract

Höghus och skyskrapor väcker ofta mer debatt än andra byggnader. Varför? Hur välgrundat kan höghusen tillskrivas vissa egenskaper och negativ eller positiv påverkan på omgivningen? Hur mycket handlar det snarare om känslor och estetiska eller politiska ställningstaganden? I antologin Hus mot himlen – Hållbar hybris? skildras höghus och byggandet av dem utifrån vitt skilda perspektiv. I sexton kapitel belyser en bred skara forskare och praktiker höghusen som fenomen och ingrediens i stadsmiljön utifrån arkitektoniska, naturvetenskapliga och ingenjörsmässiga perspektiv, i planeringsprocesser och i diskussioner i media. Några artiklar är spekulativa och inspirerade av film och virtuella världar medan andra sätter höghusbyggandet i relation till dagens samhälle. Det är framför allt svenska exempel på höghusprojekt som beskrivs, även om många internationella utblickar presenteras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?