To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tredje mans ställning vid… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tredje mans ställning vid ett tåglägesavtals eventuella ogiltighet

Journal article
Authors Jakob Heidbrink
Published in Svensk Juristtidning
Volume 2018
Issue 8
Pages 695-729
ISSN 0039-6591
Publication year 2018
Published at Department of Law
Pages 695-729
Language sv
Links https://svjt.se/svjt/2018/728
Keywords Järnväg, Tåglägesavtal, Ogiltighet, Avtalsrätt, Processrätt, Arbetsrätt
Subject categories Administrative procedure, Civil procedure, Administrative law, Commercial and company law, Labour law, Contract law

Abstract

Ogiltighetspåföljden är vid störningar i den avtalsmekanism som leder till ett tåglägesavtal av praktiska skäl ointressant för parterna i avtalet, men desto mera intressant för en utomstående tredje man. Tredje man möter dock processuella hinder när denna försöker göra gällande ogiltighet av annans tåglägesavtal. I artikeln diskuteras i vad mån tredje man över huvud taget kan göra gällande ett tåglägesavtals ogiltighet, samt hur det civilprocessrättsliga och det förvaltningsprocessrättsliga regelverket samspelar för att uppnå vissa regleringstekniska effekter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?