To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Esaias Tegnérs kyrkliga t… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Esaias Tegnérs kyrkliga tal utgivna av Barbro Wallgren Hemlin på uppdrag av Tegnérsamfundet. II. Åren 1824-1830

Text critical edition
Authors Barbro Wallgren Hemlin
ISBN 978-91-7777-044-2
Publisher Artos
Place of publication Skellefteå
Publication year 2019
Published at Department of Swedish
Language sv
Keywords Esaias Tegnér, predikan, kyrkliga tal, Växjö stift, Småland, kyrkohistoria, kulturhistoria, vetenskaplig kritisk utgåva
Subject categories History of Religions, General Literature Studies, Swedish language, Scandinavian languages, Specific Literatures

Abstract

Esaias Tegnér (1782–1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska, akademiledamot och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväx- ling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Inom ramen för dessa roller höll han många predikningar och andra typer av kyrkliga tal. Åtskilliga av dessa har bevarats åt eftervärlden och de ges nu för första gången ut i en samlad vetenskaplig utgåva med kritisk textkommentar. Totalt omfattar utgåvan 83 olika tal från åren 1813 till 1839. Esaias Tegnérs kyrkliga tal riktar sig till alla som har intresse för Tegnér och hans samtid eller för svensk kulturhistoria i allmänhet. För forskare inom olika discipliner innebär utgåvan att Tegnérs samlade kyrkliga produktion blir tillgänglig i vetenskapligt pålitlig version. I denna andra volym finns predikningarna och talen från Tegnérs första biskopsår, 1824 till 1830. Under denna tid framträdde han i alla sina biskopliga roller och i volymen kan, förutom predikningar, läsas tal från visitationer, prästvigningar, kyrkoinvigningar och kyrkoherdeinstallationer. I många tal anknöt Tegnér till den aktuella situationen. Han talade om kyrkobyggen och skolfrågor, om svält och nöd, om en hotande koleraepidemi, ett kungabarns födelse, tidens expansiva mission och utvecklingen i de katolska länderna. Många av de ämnen Tegnér tog upp behandlas närmare i utgåvans sakkommentar. Volymen innehåller också en inledning som ger en övergripande bild av Tegnérs omständigheter under de aktuella åren.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?