To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Från sjöbåt till ståltrål… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Från sjöbåt till ståltrålare. Nedslag i den bohuslänska fiskebåtens utvecklingshistoria

Chapter in book
Authors Lennart Bornmalm
Bosse Lagerqvist
Published in Fisken i forskningen
Pages 60-117
ISBN 978-91-984657-5-4
ISSN 0283-4855
Publisher Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of marine sciences
Department of Conservation
Pages 60-117
Language sv
Keywords Fiskebåt, Fisketeknik, Bohuslän, Teknisk utveckling
Subject categories History of technology and industry, Technology and culture, Aquaculture

Abstract

Kapitlet beskriver fiskebåtens utveckling i Bohuslän under 1900-talet. Framförallt studeras motoriseringen och introduktionen av nya tekniska hjälpmedel. Vidare riktas fokus mot vilka influenser som styrde utformningen av fiskebåtarna, och på vilket sätt det går att förstå förändringarna utifrån lokala, nationella och internationella behov och ekonomiska strukturer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?