To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Åsiktsöverensstämmelse me… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor - Tabellbilaga

Other
Authors David Karlsson
Sören Holmberg
Lennart Weibull
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at School of Public Administration
Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207821
Keywords alkohol, alkoholpolitik, alkoholopinion, Systembolaget, SOM-institutet
Subject categories Public Administration Studies

Abstract

Denna PM är en bilaga till kapitlet ”Åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor?” som publiceras Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Partik Öhberg och Annika Bergström (red) Storm och Stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet. I detta kapitel ligger fokus på jämförelser av attityder mellan medborgare (data från SOM-institutet) och politiker (data från KOLFU och Riksdagsundersökningen) men där redovisas också kortfattat resultat från aktuella frågor om alkoholpolitiska förslag (inklusive gårdsförsäljning) samt förtroende för Systembolaget. Även resultat från en enkät riktad till journalister – som omnämns i kapitlet –redovisas här. I 2018 års undersökning ställdes också frågor om attityder till andra konsumtionslaster som kommer att analyseras mer ingående i kommande publikationer – men deskriptiva resultat och översiktliga analyser redovisas i denna bilaga.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?