To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ökad arbetskraftsinvandri… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ökad arbetskraftsinvandring: Är löntagare och arbetsgivare överens?

Chapter in book
Authors Elina Lindgren
Published in Storm och stiltje (ISSN: 0284-4788)
Pages 373-393
ISBN 978-91-89673-44-1
ISSN 0284-4788
Publisher Ale Tryckteam
Place of publication Bohus
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 373-393
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Keywords Arbetskraftsinvandring, politiska attityder, arbetsmarknadspolitik, fackföreningar, Svensk politik
Subject categories Media and Communications, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

Under 2000-talet har ett flertal politiska reformer genomförts för att underlätta för arbetsgivare i Sverige att rekrytera personer från andra länder – något som också lett till en ökning av arbetskraftsinvandringen. Trots att det skett stora förändringar på det politiska planet inom detta område under senare år finns förvånansvärt få studier gjorda på medborgarnas attityder till arbetskraftsinvandring. I det här kapitlet undersöks därför svenska folkets attityder till arbetskraftsinvandring 2018, samt vilka faktorer som kan påverka om en individ är positiv respektive negativ till en ökad arbetskraftsinvandring. I fokus för studien står löntagares och arbetsgivares attityder till arbetskraftsinvandring, samt hur attityder kan påverkas av individens uppfattningar om samhällsekonomin, välfärdsinstitutionerna, och situationen på arbetsmarknaden. Resultaten visar att attityder till arbetskraftsinvandring varierar både när det gäller uppfattningar kring landets välfärdsinstitutioner och ekonomi, och individens egen position på arbetsmarknaden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?