To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bästa vård och omsorg gen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bästa vård och omsorg genom strukturerad journal och genomförandeplan – behöver vi kvalitetsregister?

Conference contribution
Authors Beatrix Algurén
Tyra E O Graaf
Published in Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte
Publication year 2019
Published at Department of Food and Nutrition, and Sport Science
Language sv
Links https://fmbilder.svenskamassan.se/m...
Keywords health informatics, eHealth, person-centeredness
Subject categories Nursing, Health Sciences, Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy, Public health science

Abstract

Bästa vård och omsorg genom strukturerad journal, evidens-baserad kunskap och genomförandeplan - behöver vi kvalitetsregister? Personcentrering, co-production, värdebaserad vård, individens behov i centrum är några av begrepp som används idag för att beskriva en högkvalitativ vård och omsorg. Gemensam för dessa begrepp är en förskjutning av perspektivet från det medicinska synsättet på hälsa och välbefinnande till det holistiska bio-psyko-sociala synsättet. Det sistnämnd innebär att vi inte längre jobbar i stuprör med bara ett perspektiv utan tillsammans med individen och olika professioner. Dokumentation är grunden för att kunna förstå (d.v.s. utreda), planera, genomföra och följa upp mot målen. Utöver journal dokumenteras idag i kommunal verksamhet i fyra kvalitetsregister: SeniorAlert, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), svenska Palliativregistret och svenska Demensregistret (SveDem). Idealfallet är att informationen som samlas i olika informationssystem används integrerad för att skapa bra genomförandeplan respektive hälsoplan och undervika avvikelser. Men hur ser verkligheten ut? Har vi skapat ännu mer stuprör och fastnad i dem? Hur skapar vi meningsfullhet i dokumentationsdjungeln?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?