To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Preemraffmålet – Kan Sver… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Preemraffmålet – Kan Sveriges största koldioxidkällor regleras utifrån sin klimatpåverkan? – analys

Other
Authors David Langlet
Published in JP Miljönet
Publication year 2019
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Law

Abstract

Med utgångpunkt i det uppmärksammade Preemraffmålet, det vill säga Preems av mark- och miljödomstolen tillståndsgivna utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, analyseras förutsättningarna för att på nationell nivå reglera utsläppen av koldioxid från de omkring 750 svenska anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?