To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Som en vildfågel i en bur… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Som en vildfågel i en bur. Identitet,kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik

Book
Authors Birgitta Johansson Lindh
ISBN 978-91-7061-273-2
Publisher Makadam förlag
Place of publication Göteborg /Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language sv
Keywords Det moderna genombrottet, genus, dramatik, melodrama, Alfhild Agrell, Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler
Subject categories Languages and Literature, Performing Art Studies

Abstract

Alfhild Agrell, Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler var 1880-talets feministiska dramatiker på modet. Deras pjäser var populära på teatrar i hela Skandinavien. Samtidigt tillhörde de sin tids litterära avantgarde. I litteratur- och teaterhistorien har pjäserna benämnt efterklangsdramatik, dockhemslitteratur, indignationsdramer och tendensdramatik. I Som en vildfågel i en bur utgår Birgitta Johansson Lindh från en annan historiografi. Dramerna frigörs från sådana genrebestämningar och en ny läsart föreslås. I monografin visas hur melodramatiska inslag, som tillhörde tidens dramakonventioner, är del av en kompositionsteknik som gestaltar kvinnors känslomässiga och kroppsliga erfarenheter. Dessa erfarenhetsberättelser bidrar både till en genuskritik och till dramaturgiska normbrott i förhållande till den estetiska idealism som fortfarande på 1880-talet dominerade på teatrarna. De skapar ett ambivalent förhållningssätt till normen som möjliggör öppna tolkningar i förhållande till den estetiska idealismens moral- och konstsyn. Dramernas poetik mejslas fram genom jämförelser med annan 1800-talsdramatik. Genusteori med rötter i Hannah Arendts politiska och Simone de Beauvoirs fenomenologiska existentialism utgör det teoretiska fundamentet för analys och tolkning av de genuskritiska erfarenhetsberättelserna och deras alternativ till den rådande ordningen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?