To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Materiella och immateriel… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd

Journal article
Authors Marléne Johansson
Published in Nordic Studies in Education
Volume 39
Issue 3
Pages 214-227
ISSN 1891-5914
Publication year 2019
Published at School of Design and Crafts
Pages 214-227
Language sv
Links https://doi.org/10.18261/issn.1891-...
https://www-idunn-no.ezproxy.ub.gu....
Keywords slöjd, materiell, immateriell, resurser, hållbar utveckling
Subject categories Pedagogy, Learning, Aesthetics

Abstract

En huvudsaklig strävan med denna artikel är att bringa klarhet i och väcka tankar om hur slöjdkunskaper kan relateras till hållbar utveckling. Mer preciserat är syftet att beskriva materiella och immateriella resurser för lärande i och genom slöjd utifrån det materiellt hållbara och ett hållbart handlingsburet agerande. Inledningsvis presenteras slöjd som mål och medel för hållbar utveckling. Därefter diskuteras hur slöjdkunskaper kan relateras till hållbar utveckling utifrån formuleringar i formella texter, dels i slöjdämnets kursplanetext (Skolverket, 2018), dels i FN:s globala mål (UNDP i Sverige). Därpå argumenteras behovet av slöjdrelaterad forskning utifrån hållbar utveckling. Vidare förs resonemang om användning av slöjdkunskaper i olika verksamheter utanför skolan. Produktion, konsumtion och välbefinnande diskuteras som del av slöjdundervisning, hemmiljö och fritid. Avslutningsvis diskuteras slöjdens begränsningar och möjlighetet som kunskapsbidrag i nutid och för kommande generationer. (artikeln kan laddas ner i sin helhet via universitetsbibliotek, eller via Journalen)

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?