To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur gör vi vårdarbete men… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur gör vi vårdarbete meningsfullt igen?

Chapter in book
Authors Marianne Törner
Published in Säker vård - nya perspektiv på patientsäkerhet
Pages 24-29
ISBN 9789147113002
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Section of Occupational and environmental medicine
Pages 24-29
Language sv
Keywords Patientsäkerhet , Vårdkvalitet , Hälso- och sjukvård säkerhetsaspekter , Patient Safety , Quality of Health Care , Patientsäkerhet , Vårdkvalitet , Quality of health care
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Efterfrågan på vård ökar i Sverige, liksom i många andra länder. Genom framsteg i forskningen ökar även kunskap och teknisk förmåga att erbjuda vård, men till ökande kostnader, och resurserna för vården ökar inte i samma takt. Detta är ett viktigt samhällsproblem, som ännu saknar lösning. Det hamnar därför vanligen på personalen att hantera problemet. Att göra sitt allra bästa för patienten och att arbeta effektivt skapar mening och man är beredd att tänja sig långt. Men blir kraven alltför höga, och värdekonflikterna många eroderar meningsfullheten i arbetet, och upplevelsen av etisk konflikt blir vanligare. Detta bidrar till stress och till att man kan börja söka sig till annat arbete. När sjuksköterskor i stor omfattning lämnar yrket, som under flera år varit fallet i Sverige, uppstår ytterligare problem. Lösningen är inte att utbilda fler sjuksköterskor, utan att ta väl hand om dem som redan finns på plats, och på så sätt åter göra yrket attraktivt och värna om en god men måttlig nytillströmning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?