To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Säkerhetskultur och patie… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Säkerhetskultur och patientsäkerhet

Chapter in book
Authors Marianne Törner
Published in Säker vård - nya perspektiv på patientsäkerhet
Pages 189-216
ISBN 9789147113002
Publisher Liber AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Section of Occupational and environmental medicine
Pages 189-216
Language sv
Keywords Patientsäkerhet , Vårdkvalitet , Hälso- och sjukvård säkerhetsaspekter Informationssäkerhet , Patient Safety , Quality of Health Care , Patientsäkerhet , Vårdkvalitet , Quality of health care
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Det här kapitlet handlar om säkerhetskultur och säkerhetsklimat på vårdarbetsplatser, och hur detta har betydelse för säkerheten för såväl patienterna som för vårdpersonalen och för kvaliteten i vårdarbetet. Kapitlet inleds med en förklaring av begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat och ytterligare några centrala dessa begrepp. Därefter presenteras resultaten av två forskningsprojekt. Det första beskriver inledningsvis relationen mellan patientsäkerhet och personalens säkerhet och ger sedan en fördjupad beskrivning av den psykosociala arbetssituationens betydelse för detta. Det andra projektet beskriver värdekonflikter som uppstår i användningen av elektroniska journalsystem i vården, och hur vårdpersonalen tar hjälp av professionskulturen för att hantera sådana värdekonflikter på ett funktionellt sätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?