To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Jämställdhetsintegrering … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor. Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer.

Journal article
Authors Birgitta Jordansson
Helen Peterson
Published in Kvinder, Køn og Forskning
Volume 28
Issue 1-2
Pages 58-70
ISSN 0907-6182
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 58-70
Language sv
Links https://koensforskning.soc.ku.dk/kk...
Keywords JiHU gender gender equality policy gender mainstreaming higher education interpretative frame theory Sweden university
Subject categories Gender Studies, Sociology

Abstract

Artikeln är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt baserat på det politiska uppdraget att Jämställdhetsintegrera svenska universitet och högskolor perioden (JiHU) 2017-2019. Specifikt fokuserar texten på de handlingsplaner som resp lärosäte upprättade i maj 2017. Vi analyserar och diskuterar innehållet i planerna utifrån hur de beskriver organiseringen av uppdraget, hur de förstår jämställdhetsintegrering och vad slags konkreta insatser som skrivs fram. Analysen tar en utgångspunkt i olika tolkningsramar. Slutsatsen är att flera lärosäten skriver fram en förståelse som skulle kunna ha en transformerande potential genom sitt fokus på långsiktig och hållbar förändring både sturkturellt och kulturellt. Huruvida detta kommer att bli framgångsrikt är beroende av legitimiteten, både i organisationen och utifrån kunskap om makt och genus.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?