To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Visuell kunskap i bild… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Visuell kunskap i bild

Other
Authors Tarja Karlsson Häikiö
Published in Bildberättande & Konsten att läsa bilder, Text i idéskrift
Publication year 2019
Published at School of Design and Crafts
Language sv
Subject categories Aesthetics, Arts, Children, Learning, Didactics

Abstract

Visuell kunnighet Barn och ungas rätt till yttrandefrihet, kulturellt deltagande och eget skapande finns inskrivet som en grundläggande mänsklig rättighet i Barnrättskonventionen, en rätt att vara, tänka och handla på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar.1 I forskning talar vi om agentskap (agency) och att ha röst (voice), vilket innebär bland annat att barn, elever och studenter behöver bli mer inkluderade i kunskapsproduktion där det bereds utrymme för deras åsikter och perspektiv. Bilddidaktik i förskolan och bildundervisning i skolan bidrar till en helhetsutveckling där förmågan att tolka bilder är en viktig del i att kunna se och förstå sin omvärld. Genom exempelvis arkitektur, design, konst och kulturupplevelser kan barn i förskolan och elever i grundskolan och på gymnasiet möta fenomen och frågeställningar som är komplexa och mångtydiga. I den lärsituation som skapas genom bild och konstpedagogiska upplevelser erbjuds de att fördjupa sin förståelse för sitt seende i relation till sig själva som individer, ta del av andra människors perspektiv och en större samhällelig kontext. Genom bildsamtal kan de få möjlighet att lära sig samtala om sina tankar, känslor och erfarenheter i relation till konstnärliga upplevelser.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?