To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Språk- och skrivutvecklin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språk- och skrivutveckling

Other
Authors Christine Fredriksson
Christina Rosén
Published in Skolverket/Lärportalen: Del 1 i Språksprångets modul 2 Skriftlig produktion och interaktion
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Languages and Literatures
Language sv
Links https://larportalen.skolverket.se/#...
Keywords språkutveckling, skrivutveckling, texter på olika nivåer, skrivprocessen, språklig medvetenhet och strategier
Subject categories Specific Languages, Languages and Literature

Abstract

Skriftlig produktion i ett modernt språk går hand i hand med elevers språkutveckling. Som lärare behöver vi känna till vilka texter vi kan förvänta oss av våra elever och hur vi kan stötta dem för att utveckla sitt skrivande. Den här delen tar upp elevers språkutveckling, skrivutveckling samt skrivprocessens olika faser. Texten ger förslag och exempel från elevtexter och belyser utifrån styrdokumenten vilka texttyper och språkliga strukturer som undervisningen kan förväntas ta upp på olika nivåer. Ni får möjlighet att ytterligare fördjupa er i olika arbetssätt och får även ta del av konkreta didaktiska förslag på hur elever kan utveckla sina skrivkunskaper.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?