To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barnkonventionen på samhä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barnkonventionen på samhällsagendan? En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb

Journal article
Authors Ann-Sofie Magnusson
Monica Eriksson
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 96
Issue 4
Pages 585-593
ISSN 0037-833X
Publication year 2019
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 585-593
Language sv
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords barnrättigheter, dagordningsforskning, medier
Subject categories Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Media Studies

Abstract

Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 1990. Juni 2018 beslutade riksdagen att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen har således varit en del av svenska samhället under trettio år. Huruvida människor känner till detta kan hänga samman med i vilken utsträckning svenska medier uppmärksammat barnkonventionen och dess eventuella status som svensk lag. En utgångspunkt är mediers roll i samhället. Det handlar om att ge information, granska makt, visa på olika uppfattningar och skapa underlag för debatt och beslut. I studien undersöks om barnkonventionen omnämns i svenska medier, ifall det nämns med koppling till lag och ifall det sker förändringar över tid.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?