To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konsten att gå. Övningar … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konsten att gå. Övningar i uppmärksamt gående

Book
Authors Cecilia Lagerström
ISBN 9789178443994
Publisher Gidlunds
Place of publication Möklinta
Publication year 2019
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Keywords gående, uppmärksamhet, lyssnande, rörelse, performativt skrivande, den andes ansikte, pluralism, offentlig plats, skådespelarträning, teater
Subject categories Philosophy, Ethics and Religion, Performing Arts

Abstract

Det sägs att vi befinner oss i ett nytt paradigm av mobilitet där rörelse spelar en central roll för hur världen framträder och organiseras. Påtagligt är det ständigt ökande intresset för gående aktiviteter i samhället, vilket visar sig i allt från konstnärliga vandringsprojekt till vandringsresor, välgörenhetspromenader eller gående konferenser. För många konstnärer erbjuder gåendet en yta utanför de vanliga konstrummen, där sociala och politiska teman kan undersökas med nya medel, och där förändring kan initieras. Konsten att gå tar avstamp i projektet GångART, där tekniker och strategier från den fysiska teatern applicerades i vardagliga promenader i urbana rum. Tanken var att överföra den omsorgsfulla träning som ägde rum i teaterstudion till den vardagliga aktiviteten att gå genom staden, i syfte att aktivera både en fantasifull uppmärksamhet och ett utvidgat lyssnande hos den som går. Konsten att gå lyfter fram en performativ kritisk praktik där såväl urbana strukturer som kroppsliga handlingsmönster är under lupp; en konstnärlig forskning som verkar i rörelse. Cecilia Lagerström är regissör, konstnärlig forskare och professor i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik (Göteborgs universitet).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?