To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Odontologisk radiologi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Odontologisk radiologi

Textbook
Authors Henrik Lund
Annika Ekestubbe
Agneta Lith
Björn Molander
Astera Johanen
Erik Sundin
ISBN 978-91-8809-992-1
Publisher Gothia Fortbildning
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Institute of Odontology, Section 1
Language sv
Links https://www.gothiafortbildning.se/o...
Keywords Odontologisk radiologi
Subject categories Radiological research

Abstract

Odontologisk radiologi utgör en grundpelare för diagnostik och behandling inom tandvården. Samtidigt innefattar röntgenundersökningen både nytta och risker. Detta ställer höga krav på kunskap om såväl grundläggande röntgenfysik och strålbiologi som inställningsteknik för ett optimalt slutresultat till gagn för patienten. I den här boken beskrivs röntgenstrålningens uppkomst och växelverkan. Författarna går igenom röntgenundersökningens praktiska utförande med målet att åstadkomma en avbildning som ger all nödvändig information med minsta möjliga stråldos. Dessutom beskrivs tolkning av röntgenbilden avseende normalanatomiska strukturer och deras avbildning samt grundläggande röntgendiagnostik med särskilt fokus på folksjukdomarna karies och parodontit. Boken vänder sig till studerande på tandsköterske- och tandhygienistutbildningarna men kan också tillämpas inom grundnivå på tandläkarutbildningen samt utgöra en kunskapsaktualisering för hela tandvårdsteamet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?