To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Demokrati eller kapitalis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Demokrati eller kapitalism? En introduktion till Ellen Meiksins Woods tänkande

Magazine article
Authors Carl Wilén
Published in Röda Rummet
Volume 184-185
Issue 3-4
ISSN 1403-3844
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links www.rodarummet.org/web/2020/02/06/2...
Subject categories History, History of Ideas, Philosophy, Sociology, Political Science, Law and Society

Abstract

Demokrater och antidemokrater under antiken var inte överens om mycket, men det stod helt klart för båda parter att den atenska demokratin och demokrati i allmänhet symboliserade den arbetande majoritetens klassmakt. För atenarna hade därför det vi kallar demokrati idag – där ett fåtal rikas makt inte längre är oförenligt med definitionen av demokrati – i själva verket varit en antidemokratisk styrelseform. För att kunna begripliggöra den process genom vilken den moderna demokratin förpassades till en rent politisk sfär, samtidigt som den ekonomiska makten lämnades intakt, menar Ellen Meiksins Wood att vi måste förstå kapitalismens särskilda form av egendomsrelationer. I den fjärde delen av Röda Rummets serie över samtida marxistiska aktivister och teoretiker introducerar Carl Wilén Woods författarskap, med ett särskilt fokus på frågan om skillnaden mellan den antika och den moderna demokratin.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?