To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vad behöver skolledaren k… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vad behöver skolledaren kunna om juridiken?

Chapter in book
Authors David Ryffé
Published in Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg / Ulf Blossing (red.).
Pages 25-54
ISBN 9789144127828
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2020
Published at Department of Law
Pages 25-54
Language sv
Keywords Styrningslogik, utbildning, skolplikt, rätt till utbildning, kompensatoriska uppdraget, särskilt stöd, rektor, skolledare
Subject categories Educational Sciences, Law

Abstract

Hur ska skolledare förhålla sig till juridisk styrning i sitt pedagogiska uppdrag när det samtidigt förekommer motstående styrningslogiker? I kapitlet avhandlas bl.a. elevernas rätt till utbildning och skolans kompensatoriska uppdrag, samt skolledarens ansvar för att tillgodose dessa.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?