To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stort samhällsengagemang … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stort samhällsengagemang spelar roll för nyhetsvanorna - särskilt bland unga

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Storm och stiltje
Pages 269-287
ISBN 978-91-89673-44-1
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 269-287
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Keywords SOM-undersökningen, medier, nyhetsvanor, nyhetsmedier, nyhetsanvändning, journalistik, digitalala klyftor, demokrati, radio, tv, sociala medier, morgontidning, kvällstidning, nyhetssajt
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

Det här kapitlet fokuserar på svenska folkets nyhetsvanor och hur användningsfrekvens och val av plattformar skiljer mellan olika samhällsgrupper. Analysen är särskilt inriktad på betydelsen av ålder och generellt samhällsintresse för huruvida människor tar del av nyheter eller inte. Inledningsvis görs en kort exposé över generella förändringar i nyhetsvanorna under 2000-talet. Därefter riktas blicken mot 2018 års nationella SOM-undersökning. Resultaten visar bland annat att sociala medier har vuxit sig starka som nyhetsdistributör i den svenska befolkningen, framför allt bland unga där nyheter i sociala medier dominerar starkt. Bland svenskar i medelåldern präglas nyhetsvanorna av en mer blandad användning av traditionella och digitala plattformar, och för de äldsta gäller fortfarande nyheter via papper och tablå. I analyserna framkommer också att graden av samhällsengagemang är särskilt betydelsefull bland yngre individer, då samhällsintresserade unga tar del av nyhetsmedier i betydligt högre utsträckning än de som skattar sitt samhällsintresse som lågt

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?