To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Yrkesgruppers ideologiska… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Yrkesgruppers ideologiska polarisering 1998-2018

Chapter in book
Authors Daniel Enström
Ulrika Andersson
Published in Storm och stiltje
Pages 455-475
ISBN 978-91-89673-44-1
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 455-475
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Keywords SOM-undersökningen, SOM-institutet, polarisering, politik, konfliktlinjer, vänster-högerskala, gal-tan, migrationskritik, socialdemokraterna, partisympati, partisympatisörer, yrkesgrupper
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Political Science

Abstract

Den politiska kartan i Sverige har under det senaste decenniet kommit att i allt högre utsträckning ritas om i takt med att nya konfliktlinjer fått större genomslag. Till den traditionella vänster-högerdimensionen har tillkommit ett slags kulturell konflikt dimension, som löper mellan libertära respektive traditionella värden. I denna dimension har frågor kring migration visat sig ha särskilt stor betydelse. I vårt kapitel tittar vi närmare på hur inställningen till migrationsfrågan har påverkat väljarnas subjektiva placering på vänster-högerskalan, deras sympatier för ett politiskt parti (S) samt deras generella inställning till traditionellt fördelningspolitiska sakfrågor. Vi gör det genom att jämföra förändringar inom olika yrkesgrupper, för att på så sätt klargöra huruvida migrationsfrågan har kommit att bidra till ökad polarisering i grupper som tidigare varit relativt lika sett till vänster-högerplacering, partisympati och policypreferenser. Med andra ord, har migrationsfrågan bidragit till ökad polarisering inom olika yrkesgrupper, och skiljer sig polariseringstakten mellan olika yrkesgrupper?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?