To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förtroendet för journalis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtroendet för journalistiken

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Handbok i journalistikforskning
Pages 117-129
ISBN 9789144124636
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 117-129
Language sv
Keywords Medieförtroende, förtroende, mediemisstro, polarisering, nyhetsmedier, journalistik, nyhetsbevakning, SOM-undersökningen
Subject categories Media and Communications, Media Studies

Abstract

Det har talats mycket om sjunkande förtroende och tilltagande misstro i samhället på senare år. Diskussionen har gällt samhällsinstitutioner i stort, men kanske framför allt institutioner knutna till det fria ordet, nyhetsmedier. Med förändrade förutsättningar på mediemarknaden har traditionella mediers ställning i samhället ändrats påtagligt. Det gäller inte minst i förhållande till den snabba expansionen av sociala medier. Där de traditionella medierna tidigare var mer eller mindre tongivande i nyhetsvärderingen bidrar sociala medier i ökande grad med motbilder till den gängse nyhetsbevakningen. I spåren har följt en ökad debatt om och i många fall ifrågasättande av de traditionella medierna, deras nyhetsvärdering och, inte minst, deras centrala position i samhället. Ifrågasättande och i viss mån misstro har också riktats mot traditionella mediers nyhetsbevakning på ett mer generellt plan. Sett till svenska förhållanden har kritiken bland annat varit att nyhetsmedier mörkar vissa ämnesområden istället för att ge hela nyhetsbilden, att mediers politiska inriktning är styrande för nyhetsurvalet och att journalister vinklar nyheter efter sina egna åsikter. Med debatten har väckts en osäkerhet om nyhetsbevakningen, vilken i förlängningen också kan få konsekvenser i det samlade förtroendet för medier. Det är samtidigt viktigt att betona att ifrågasättandet inte enbart handlar om nyhetsmediers sätt att fungera, det är också ett uttryck för populistiska och nationalistiska strömningar i politiken. Syftet med följande kapitel är att bidra med en översikt över centrala teoretiska utgångspunkter samt internationell och svensk forskning om förtroendet för medier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?