To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Journalistiken och organi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Journalistiken och organisationen

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Handbok i journalistikforskning
Pages 325-335
ISBN 9789144124636
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 325-335
Language sv
Keywords journalistik, journalister, professionalism, managerialism, redaktionell styrning, medieorganisationer, redaktionellt ledarskap
Subject categories Media and Communications, Media Studies

Abstract

Arbetet med att leda redaktionell verksamhet sägs ofta skilja sig från att leda verksamheter i andra branscher. För de flesta medieorganisationer karakteriseras verksamheten av en strävan att uppnå såväl journalistiska ideal och mål som affärsmässiga målsättningar (Croteau & Hoynes, 2006; Picard, 2005). Den omfattande strukturomvandling som under senare år präglat mediebranschen har kommit att innebära en ökad betoning på redaktionellt ledarskap och styrning av redaktionellt arbetet (Andersson, 2013; Andersson & Wiik, 2014). Ökad konkurrens, hårdare ekonomiskt tryck, omställning från papper och tablå till digital produktion och publicering i flera olika plattformar istället för en ensam, har under senare år bidragit till att spänningsfältet gradvis genomgått en omstöpning med konsekvenser för både journalistiken och det redaktionella ledarskapet (Andersson, Waldenström & Wiik, 2018; Andersson & Wiik, 2013; Franklin, 2012). Det som tidigare har beskrivits i termer av vattentäta skott mellan redaktion och marknadsavdelning (Achtenhagen & Raviola, 2009; Djerf-Pierre & Weibull, 2009; Tuchman, 1978; Wilberg, 2004), har under 2000-talet präglats av ökat samarbete mellan olika avdelningar (Gade & Raviola, 2009; Raviola, 2012; Westlund, 2011), åtminstone på ledningsnivå (Andersson, Waldenström & Wiik, 2018). Ökad samverkan har i kombination med effektivisering, stramare ekonomiska ramar och jakt på nya affärsmodeller kommit att påverka det redaktionella ledarskapets ideal och praxis, bland annat genom ökade krav på marknadsfokusering och affärskompetens (Achtenhagen & Raviola, 2009; Andersson & Wiik, 2014; Saldaña, Sylvie & McGregor, 2016). Detta förhållande har ibland beskrivits som ett slags konvergens mellan de publicistiska respektive affärsmässiga rollerna i organisationen (Andersson & Wiik, 2013). Med förändringen har också uppstått en förhandling mellan det som är journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle och fokuseringen på vinst och effektivitet (Graham, Greenhill, Shaw & Vargo, 2014; Raviola, 2017; Schnell, 2016; Waldenström, Wiik & Andersson, 2018). Syftet med följande kapitel är att bidra med en översikt över centrala teorier samt internationell och svensk forskning om det redaktionella ledarskapet och hur detta har påverkats av förändrade villkor i organisationen och samhället i stort.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?