To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stabilt men polariserat f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stabilt men polariserat förtroende för svensk nyhetsrapportering 2016—2018

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Mediestudiers årsbok 2018/2019
Pages 162-184
ISBN 978-91-984982-3-3
Publisher Institutet för mediestudier
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 162-184
Language en
Keywords SOM-undersökningen, medieförtroende, förtroende, tillit, misstro, nyhetsbevakning, brottslighet, invandring, sjukvård, nyhetsmedier, medier, Institutet för mediestudier
Subject categories Media Studies, Media and Communications

Abstract

Den svenska befolkningens förtroende för medier präglas av en påtaglig stabilitet. Få förändringar har skett i förtroendenivåerna under 2000-talet. Public service-medierna toppar förtroendeligan, medan kvällspressen och kommersiella radiokanaler hamnar längst ned på skalan. Så ser åtminstone mönstret ut på en övergripande nivå. Under ytan har det dock rört på sig i vissa grupper. Det är tydligt att allmänhetens förtroende för medier har kommit att bli mer partipolitiserat, där i synnerhet skillnader i förtroendenivåer har ökat mellan sympatisörer till partier på den vänstra delen av den politiska spelplanen och sympatisörer till partier på den högra planhalvan. Med utgångspunkt i resultat från 2016–2018 års nationella SOM-undersökning1, genomförda vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, redovisar det här kapitlet hur människors förtroende för svenska nyhetsmediers samhällsbevakning inom sju områden ser ut. Likt resultaten från 2016 och 2017 års mätningar, visar utfallet att det även 2018 är mediernas bevakning av sjukvården som hamnar i toppen, medan bevakningen av brottslighet och invandring hamnar i botten. Jämförelser mellan de tre åren visar på en tydlig stabilitet i förtroendenivåer. Likt förtroendet för medieinstitutioner och medieorganisationer, är förtroendet för mediernas nyhetsbevakning tydligt partipolitiserat, i synnerhet när det gäller områden som brottslighet och invandring.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?