To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Översättningsvetenskaplig… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Översättningsvetenskaplig forskning inom romanska språk

Chapter in book
Authors Cecilia Alvstad
Elisabeth Bladh
Published in Romanistiken i Sverige. Tradition och förnyelse
Pages 288-291
ISBN 978-91-7963-006-5
ISSN 2002-2131
Publisher Kriterium
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Languages and Literatures
Pages 288-291
Language sv
Keywords Translation Studies, Sweden, Romance Studies,
Subject categories Romance languages, Other Humanities

Abstract

Inom svensk romanistik skrivs flest avhandlingar med översättningsvetenskaplig inriktning inom forskarämnet franska. Ämnesvalen är omfattande och varierande, men en stor del utgjordes av studier i kontrastiv lingvistik. Internationellt har svenska romanister inte fått särskilt stort genomslag inom översättningsvetenskap, vilket enligt författarna kan bero på publiceringsspråket - många föredrar att skriva på något av de romanska språken snarare än engelska. Författarna diskuterar även för- och nackdelar med en övergång till engelska som publiceringsspråk.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?