To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Skönlitteratur som inbjud… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skönlitteratur som inbjudan, eller vad vill skönlitteratur oss?

Chapter in book
Authors Andrea Castro
Published in Litteraturdidaktik – Språkämnen i samverkan. Ylva Lindberg och Anette Svensson (red.)
Pages 27–41
ISBN 9789127826885
Publisher Natur & Kultur
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Department of Languages and Literatures
Pages 27–41
Language sv
Links https://www.nok.se/titlar/akademisk...
Keywords litteraturdidaktik, moderna språk, textens yta, form, uppmärksam läsning, universitetsutbildning, svenska skolan
Subject categories Languages and Literature, General Literature Studies, Specific Languages

Abstract

I detta kapitel diskuterar författaren skönlitteraturstudiers betydelse inom utbildningar i moderna språk på universitetsnivå genom att utgå från frågan om vad skönlitteratur vill oss i stället för vad vi vill med skönlitteraturen. Efter att ha presenterat de institutionella förutsättningarna för undervisning av skönlitteratur inom högskoleutbildningarna i språk, argumenterar författaren att skönlitteratur bjuder läsaren att träda in i en värld som är gjord av språk. Utifrån ett didaktiskt perspektiv diskuteras vikten av att hjälpa språkstudenter att träna en uppmärksam läsning för att bli varse hur språk och form skapar den fiktiva världen samt för att uppmärksamma den information som går att finna i texten. Med fokus på texten som yta ges exempel på hur den litterära texten inbjuder läsaren att acceptera dess spelregler och därmed reflektera kring världen utifrån andra perspektiv än de egna. Till syvende och sist vill kapitelförfattaren bidra till en litteraturundervisning som tänker bortom idéer om dolda budskap och i stället lär studenterna värdet av att uppehålla sig vid språket och vid formen för att bli varse de särskilda sätt för uttryck som skönlitterära texter har.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?