To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barn & unga i utsatta liv… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barn & unga i utsatta livssituationer - perspektiv från forskning och praktik

Book
Authors Linnéa Bruno
Zulmir Becevic
ISBN 9789147133598
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Department of Social Work
Language sv
Subject categories Social Psychology, Youth research, Family research, Educational Sciences, Law, Psychology, Sociology, Social Work

Abstract

I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare. • Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på? • Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt? • Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, teori och erfarenheter från praktik? Dessa och många andra frågor kring barn och unga i utsatthet belyses i boken. De medverkande har sin bakgrund och sitt forskningssam- manhang inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, historia, folkhälsovetenskap, juridik, kriminologi och psykologi. Boken kan användas som kursbok vid utbildningar inom socialt ar- bete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, lärarutbildning med mera, och som stöd vid konkret arbete med barn och unga.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?