To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lagstiftarens dilemma vid… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lagstiftarens dilemma vid tolkning av ett rättsfall – retroaktiv undantagslagstiftning med anledning av en dom om garantipension

Chapter in book
Authors Thomas Erhag
Published in Eklund, H., Lerwall, L. & Lind, A-S (Red). (2020). Vänbok till Sverker Scheutz - Om rätt och att undervisa rätt
Pages 173-190
ISBN 978-91-7737-110-6
Publisher Iustus
Place of publication Uppsala
Publication year 2020
Published at Department of Law
Pages 173-190
Language sv
Subject categories Public law

Abstract

Den 1 januari 2020 har Sverige varit medlemmar i den Europeiska unionen i 25 år. Det är otvivelaktigt så att EU-rätten har och har haft en mycket stor inverkan på svensk rätt vilket i sig inte är det minsta märkligt eftersom medlemskapet innebär ett omfattande överlämnande av lagstiftningskompetens till EU. Med jämna mellanrum händer det dock att den rättsliga inverkan från överlämnandet av EU-kompetens får oanade effekter. Både fördragstexterna och sekundärrätten präglas i sin ordalydelse av kompromisser och är därför till delar otydliga till sin karaktär. Därmed finns det också risk för att EU-domstolens avgöranden kan bli problematiska att förstå. För den nationella domstolen som begärt ett förhandsavgörande eller för den nationella lagstiftaren kan EU-domstolens domar ibland vara mycket överraskande och innebära stora utmaningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?