To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tjänstgörings- och viloti… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tjänstgörings- och vilotider i internationella insatser: En kunskapsöversikt med fokus på hälsoeffekter

Report
Authors Joakim Berndtsson
Publisher Centrum för studier av militär och samhälle
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at School of Global Studies
Language sv
Keywords Utlandstjänstgöring, psykisk hälsa, Försvarsmakten, utlandsveteraner, tjänstgöringsfrekvens
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

Denna studie ingår som en del i Försvarsmaktens Veterancentrums projekt Frekvent tjänstgörande personal. Studien är en explorativ kunskapsöversikt som syftar till att kartlägga och beskriva internationell forskning kring samband mellan tjänstgörings- och vilotider för militär personal i utlandstjänst och olika sociala och hälsorelaterade utfall. Rapporten sammanfattar resultat från 38 publicerade studier från USA, Storbritannien och Kanada och identifierar ett antal centrala frågeställningar och faktorer som relaterar till tjänstgörings- och vilotider. Vidare beskriver studien kortfattat hur ett antal andra länder – Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och Kanada – organiserar balansen mellan tjänstgörings- och vilotider. Resultaten av studien bidrar med ett vetenskapligt baserat underlag för vidare kunskaps- och metodutveckling när det gäller att förstå tidsfaktorer och att förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av utlandstjänstgöring.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?